“ Kegiatan Praktek Azan,Iqomat dan Praktek sholat Dhuha ini dilakukan setiap hari senin – jumat pada jam 08.00 wib.

TUJUAN PEMBELAJARAN :

  • Melatih anak dapat melafaskan azan dan menjawab azan dengan benar
  • Melatih anak melafaskan iqomat dengan benar
  • Melatih anak melakukan gerakan dan bacaan sholat dengan baik dan benar
  • Mebiasakan anak untuk berzikir dan berdoa sesudah melaksanakan sholat
  • Mengenalkan kepada anak nama sholat, waktu dan jumlah rakaat sholat