July 26 5:30 PM To 7:00 PM

Kelas Tahsin Akhwat

Masjid Imam Asy-Syafii
July 25 8:00 am To 10:00 am

Kajian Ushul Shittah

Masjid Imam Asy-Syafii
July 26 12:00 am To 11:59 pm

Kajian Kitab Ar Rauhu Warraihan Fi Tafsir Kalimatis Sholah Minat Takbir

Masjid Imam Asy-Syafii
July 26 12:00 am To 11:59 pm

Kitabul Jami’

Masjid Imam Asy-Syafii
July 26 12:00 am To 11:59 pm

Kelas Tahsin Ikhwan

Masjid Imam Asy-Syafii